Kiểm tra độ bảo mật của mật khẩu

11 Tháng Mười, 2023

ID 138725

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Các tài khoản của bạn đang gặp rủi ro lớn hơn nếu chúng sử dụng chung mật khẩu hoặc có mật khẩu yếu (ví dụ như mật khẩu qwerty, 12345) hoặc mật khẩu dựa trên thông tin dễ dàng bị đoán ra hoặc bị lấy (ví dụ như tên của họ hàng hoặc ngày sinh).

Với Kaspersky Password Manager, bạn có thể nhanh chóng xác định độ mạnh của mật khẩu và liệu một mật khẩu có đang được sử dụng cho nhiều tài khoản hay không.

Khi bạn nhập một mật khẩu vào một biểu mẫu trực tuyến để tạo hoặc thay đổi mật khẩu, phần mở rộng của Kaspersky Password Manager sẽ hiển thị các khuyến nghị về cách để tạo một mật khẩu mạnh, bao gồm thông tin về độ bảo mật của mật khẩu bạn đang nhập vào.

Kiểm tra các mật khẩu đã bị xâm nhập

Để tăng độ bảo mật, Kaspersky Password Manager có thể kiểm tra xem mật khẩu của bạn đã bị tấn công hoặc bị rò rỉ hay chưa.

Ứng dụng sử dụng Thuật toán băm bảo mật 256 (SHA-256) để kiểm tra các mật khẩu đã bị xâm nhập. Ứng dụng sẽ tạo các chuỗi đại diện thông điệp SHA-256 từ mỗi mật khẩu trong kho bảo mật của bạn và so sánh chúng với các thông điệp SHA-256 có trong cơ sở dữ liệu các mật khẩu đã bị xâm nhập. Nếu các thông điệp SHA-256 khớp nhau, ứng dụng sẽ cảnh báo cho bạn biết mật khẩu của bạn từng bị xâm nhập và bạn nên đổi mật khẩu.

Theo mặc định, tính năng kiểm tra các mật khẩu đã bị xâm nhập được bật.

Kaspersky Password Manager chỉ kiểm tra các mật khẩu đã bị xâm nhập đối với các mục đang hoạt động.

Kiểm tra mật khẩu trong kho bảo mật

Đổi mật khẩu yếu cho tài khoản trang web

Tắt tính năng kiểm tra các mật khẩu đã bị xâm nhập

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.