За Лицензионното споразумение

11 октомври 2023 г.

ID 158025

Лицензионното Споразумение за краен потребител (Лицензионно споразумение) е обвързващо споразумение между Вас и AO Kaspersky Lab, което посочва условията, при които можете да използвате приложението.

Прочетете внимателно лицензионното споразумение, преди да започнете да използвате приложението.

Можете да видите условията на лицензионното споразумение:

  • По време на инсталиране на Kaspersky Password Manager
  • Като прочетете документа license.txt в папката за инсталиране на приложението

С инсталирането на Kaspersky Password Manager, вие потвърждавате, че разбирате и приемате условията на лицензионното споразумение. Ако не приемете условията на лицензионното споразумение, спрете инсталирането на Kaspersky Password Manager и не използвайте приложението.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.