Thông tin về Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

11 Tháng Mười, 2023

ID 158025

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (Thỏa thuận giấy phép) là một thỏa thuận pháp lý kí kết giữa bạn và AO Kaspersky Lab, quy định các điều khoản cho việc sử dụng cho ứng dụng.

Hãy đọc kỹ Thỏa thuận giấy phép trước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Bạn có thể xem các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối:

  • Trong quá trình cài đặt Kaspersky Password Manager
  • Thông qua việc đọc tài liệu license.txt trong thư mục cài đặt ứng dụng

Thông qua việc cài đặt Kaspersky Password Manager, bạn xác nhận rằng mình hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, hãy hủy bỏ việc cài đặt Kaspersky Password Manager và không sử dụng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.