Относно видовете абонамент

11 октомври 2023 г.

ID 85697

Абонаментът е право за използване на приложението, предоставено съгласно лицензионното споразумение.

Абонаментът ви дава право да:

  • Използвате приложението на едно или повече устройства.
  • Поискайте помощ от „Обслужване на клиенти“.
  • Получавате актуализации.

Kaspersky Password Manager се предлага с два вида абонамент:

  • Безплатен абонамент. Безплатният абонамент на приложението се разпространява безплатно и може да се използва за неограничен период от време. Ако използвате безплатния абонамент за Kaspersky Password Manager, броят записи, които можете да добавите към хранилището, е ограничен.
  • Премиум абонамент с или без автоматично подновяване. Ако закупите абонамент за Kaspersky Password Manager, можете да добавите неограничен брой записи към хранилището. Премиум абонаментът за Kaspersky Password Manager е ограничен във времето. В случай, че не сте деактивирали автоматичното подновяване, то ще бъде подновено автоматично.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.