Giới thiệu về các loại gói đăng ký

11 Tháng Mười, 2023

ID 85697

Một gói đăng ký là một quyền sử dụng ứng dụng, được cấp theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Một gói đăng ký cho bạn các quyền lợi sau:

  • Sử dụng ứng dụng trên một hoặc nhiều thiết bị.
  • Nhận hỗ trợ từ Dịch vụ khách hàng.
  • Nhận các bản cập nhật.

Kaspersky Password Manager khả dụng với hai loại gói đăng ký:

  • Gói đăng ký miễn phí. Gói đăng ký miễn phí của ứng dụng được phân phối miễn phí và có thể được sử dụng trong thời gian không giới hạn. Nếu bạn sử dụng gói đăng ký miễn phí cho Kaspersky Password Manager, số mục mà bạn có thể thêm vào kho bảo mật sẽ bị hạn chế.
  • Gói đăng ký cao cấp được hoặc không được gia hạn tự động. Nếu bạn mua một gói đăng ký cho Kaspersky Password Manager thì bạn có thể thêm số mục không giới hạn vào kho bảo mật. Gói đăng ký cao cấp cho Kaspersky Password Manager bị giới hạn về thời gian. Trong trường hợp bạn chưa tắt tự động gia hạn, gói đăng ký đó sẽ được gia hạn tự động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.