Безплатна версия на Kaspersky VPN Secure Connection

20 юли 2023 г.

ID 140381

Можете да използвате безплатната версия или неограничената версията на Kaspersky VPN Secure Connection.

Когато използвате безплатната версия:

  • Можете да използвате ограничено количество защитен трафик на ден.
  • Не можете да избирате виртуално местоположение. Виртуалното местоположение се избира автоматично.

Когато превишавате ограничението за защитен трафик, защитената връзка се прекратява. Приложението ви уведомява, когато вашата защитена връзка е деактивирана. Можете да изчакате времето, посочено в главния прозорец на приложението, и след това отново да установите защитена връзка. Количеството използван защитен трафик, показано в приложението, може леко да се различава от действително използваното количество.

Наличният защитен трафик не влияе върху количеството интернет трафик от вашия мобилен оператор. Можете да продължите да използвате интернет след превишаване на ограничението за защитен трафик, но вашите данни няма да бъдат защитени от Kaspersky VPN.

Можете да получите неограничен защитен трафик, като преминете към неограничената версията на Kaspersky VPN Secure Connection.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.