Преглед на информацията за абонамента

20 юли 2023 г.

ID 140410

Можете да видите информацията за вашия абонамент и версията на приложението в раздела с информация за акаунта.

За да видите информацията за акаунта:

  1. Отворете Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Натиснете .
  3. Натиснете имейл адреса на акаунта си в My Kaspersky в горната част на менюто .

Ще се покаже информация за абонамента и версията на приложението.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.