Xem thông tin về gói đăng ký

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140410

Bạn có thể xem thông tin về gói đăng ký và phiên bản ứng dụng trong phần chi tiết tài khoản.

Để xem chi tiết tài khoản:

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Chạm vào .
  3. Chạm vào địa chỉ email của tài khoản My Kaspersky của bạn ở đầu menu .

Thông tin về phiên bản ứng dụng và gói đăng ký sẽ được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.