Информация относно предоставяне на лични данни (други региони)

20 юли 2023 г.

ID 195462

Информацията за данните, предоставяни на Kaspersky при използване на Kaspersky VPN Secure Connection 1.68 и по-нови версии, може да бъде намерена в този документ .

Прегледайте информация за данните, предоставяни на Kaspersky при използване на предишни версии на приложението.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.