เกี่ยวกับการเตรียมใช้งานข้อมูล (ภูมิภาคอื่น ๆ )

20 กรกฎาคม 2566

ID 195462

โปรดศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้กับ Kaspersky ขณะที่ใช้ Kaspersky VPN Secure Connection 1.68 ขึ้นไปในเอกสารนี้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่มอบให้แก่ Kaspersky ขณะที่ใช้แอปเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง