Стъпка 6. Завършване на инсталацията

12 октомври 2023 г.

ID 127353

По време на тази стъпка Съветникът ви информира за приключването на инсталацията на приложението.

В някои случаи може да е необходимо да рестартирате операционната система, за да завършите инсталацията.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.