Bước 6. Hoàn tất quá trình cài đặt

12 Tháng Mười, 2023

ID 127353

Tại bước này, Hướng dẫn thông báo cho bạn hoàn thành việc cài đặt ứng dụng.

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải khởi động lại hệ thống điều hành của bạn để hoàn thành cài đặt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.