Представяне на данни

12 октомври 2023 г.

ID 144994

Този раздел съдържа информация за конкретните данни, които предоставяте на Kaspersky, докато използвате версия 5.15 на приложението. Подразделът Записване на данни в отчета за работата на приложението съдържа данни, които се съхраняват локално на вашия компютър и не се изпращат на Kaspersky.

Щракнете върху връзките по-долу, за да прочетете данните за предишните версии на приложението:

Предоставяне на данни за версия 5.14

Предоставяне на данни за версия 5.13

Предоставяне на данни за версия 5.9

Предоставяне на данни за версия 5.8

Предоставяне на данни за версия 5.7

Предоставяне на данни за версия 5.6

Предоставяне на данни за версия 5.5

Предоставяне на данни за версия 5.3

Предоставяне на данни за версия 5.2

Предоставяне на данни за версия 5.1

Предоставяне на данни за версия 5.0

Предоставяне на данни за версия 4.0

Предоставяне на данни за версия 3.0

Предоставяне на данни за версия 2.0

Предоставяне на данни за версия 1.0

В този раздел

Предоставяне на данни според Лицензионното споразумение

Предоставяне на данни според Лицензионното споразумение на територията на Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или от жители на Калифорния

Представяне на данни по време на активирането на приложението

Предоставяне на данни по време на свързване към My Kaspersky

Предоставяне на данни на Kaspersky Security Network

Записване на данни в отчета за работата на приложението

Локално обработени данни

За използването на приложението в Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или жителите на Калифорния

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.