Cung cấp dữ liệu

12 Tháng Mười, 2023

ID 144994

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp đến Kaspersky trong khi sử dụng phiên bản 5.15 của ứng dụng. Phần con Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng chứa dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn và không được gửi đến Kaspersky.

Nhấn vào liên kết dưới đây để đọc thông tin về các phiên bản trước của ứng dụng:

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.14

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.13

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.9

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.8

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.7

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.6

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.5

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.3

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.2

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.1

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 5.0

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 4.0

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 3.0

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 2.0

Cung cấp dữ liệu cho phiên bản 1.0

Trong phần này

Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

Cung cấp dữ liệu trong quá trình kích hoạt ứng dụng

Cung cấp dữ liệu trong quá trình kết nối đến My Kaspersky

Cung cấp dữ liệu đến Kaspersky Security Network

Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng

Dữ liệu được xử lý cục bộ

Về việc sử dụng ứng dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.