Мрежови настройки за взаимодействие с външни услуги

12 октомври 2023 г.

ID 233596

Kaspersky VPN Secure Connection използва следните мрежови настройки за взаимодействие с външни услуги.

Мрежови настройки

Адрес

Описание

activation-v2.kaspersky.com/activationservice/activationservice.svc

Протокол: HTTPS

Порт: 443

Активиране на приложението.

s00.upd.kaspersky.com

s01.upd.kaspersky.com

s02.upd.kaspersky.com

s03.upd.kaspersky.com

s04.upd.kaspersky.com

s05.upd.kaspersky.com

s06.upd.kaspersky.com

s07.upd.kaspersky.com

s08.upd.kaspersky.com

s09.upd.kaspersky.com

s10.upd.kaspersky.com

s11.upd.kaspersky.com

s12.upd.kaspersky.com

s13.upd.kaspersky.com

s14.upd.kaspersky.com

s15.upd.kaspersky.com

s16.upd.kaspersky.com

s17.upd.kaspersky.com

s18.upd.kaspersky.com

s19.upd.kaspersky.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Протокол: HTTPS

Порт: 443

Актуализиране на базите данни и модулите на приложния софтуер.

downloads.upd.kaspersky.com

Протокол: HTTPS

Порт: 443

 • Актуализиране на базите данни и модулите на приложния софтуер.
 • Верифициране на достъпа до сървърите на Kaspersky. Ако достъпът до сървърите, използващи системен DNS, не е възможен, приложението използва публичен DNS. Това е необходимо, за да сте сигурни, че антивирусните бази данни са актуализирани и нивото на сигурност се поддържа за компютъра. Kaspersky VPN Secure Connection използва следния списък с публични DNS сървъри в следния ред:
  1. Google Public DNS (8.8.8.8).
  2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
  3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
  4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
  5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

Заявките, изпратени от приложението, могат да съдържат адреси на домейни и публичния IP адрес на потребителя, тъй като приложението установява TCP/UDP връзка с DNS сървъра. Тази информация е необходима например за валидиране на сертификата на уеб ресурс, когато се използва HTTPS. Ако Kaspersky VPN Secure Connection използва публичен DNS сървър, обработката на данни се урежда от политиката за поверителност на съответната услуга. Ако искате да попречите на Kaspersky VPN Secure Connection да използва публичен DNS сървър, се свържете с екипа за обслужване на клиенти за частна корекция.

touch.kaspersky.com

Протокол: HTTP

Получаване на надеждно време за проверка на периода на валидност на сертификата (TLS връзка).

p00.upd.kaspersky.com

p01.upd.kaspersky.com

p02.upd.kaspersky.com

p03.upd.kaspersky.com

p04.upd.kaspersky.com

p05.upd.kaspersky.com

p06.upd.kaspersky.com

p07.upd.kaspersky.com

p08.upd.kaspersky.com

p09.upd.kaspersky.com

p10.upd.kaspersky.com

p11.upd.kaspersky.com

p12.upd.kaspersky.com

p13.upd.kaspersky.com

p14.upd.kaspersky.com

p15.upd.kaspersky.com

p16.upd.kaspersky.com

p17.upd.kaspersky.com

p18.upd.kaspersky.com

p19.upd.kaspersky.com

downloads.kaspersky-labs.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Протокол: HTTP

Порт: 80

Актуализиране на базите данни и модулите на приложния софтуер.

ds.kaspersky.com

Протокол: HTTPS

Порт: 443

Използване на Kaspersky Security Network.

ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com

ksn-file-geo.kaspersky-labs.com

ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com

ksn-url-geo.kaspersky-labs.com

ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com

ksn-info-geo.kaspersky-labs.com

ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com

Протокол: Всеки

Порт: 443, 1443

Използване на Kaspersky Security Network.

click.kaspersky.com

redirect.kaspersky.com

Протокол: HTTPS

Следвайте връзките от интерфейса.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.