Postavke mreže za interakciju sa spoljnim uslugama

2. oktobar 2023.

ID 233596

Kaspersky VPN Secure Connection koristi sledeće postavke mreže za interakciju sa spoljnim uslugama.

Postavke mreže

Adresa

Opis

activation-v2.kaspersky.com/activationservice/activationservice.svc

Protokol: HTTPS

Priključak: 443

Aktiviranje aplikacije.

s00.upd.kaspersky.com

s01.upd.kaspersky.com

s02.upd.kaspersky.com

s03.upd.kaspersky.com

s04.upd.kaspersky.com

s05.upd.kaspersky.com

s06.upd.kaspersky.com

s07.upd.kaspersky.com

s08.upd.kaspersky.com

s09.upd.kaspersky.com

s10.upd.kaspersky.com

s11.upd.kaspersky.com

s12.upd.kaspersky.com

s13.upd.kaspersky.com

s14.upd.kaspersky.com

s15.upd.kaspersky.com

s16.upd.kaspersky.com

s17.upd.kaspersky.com

s18.upd.kaspersky.com

s19.upd.kaspersky.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Protokol: HTTPS

Priključak: 443

Ažuriranje baze podataka i modula aplikacije.

downloads.upd.kaspersky.com

Protokol: HTTPS

Priključak: 443

 • Ažuriranje baze podataka i modula aplikacije.
 • Potvrda pristupa Kaspersky serverima. Ako pristup serverima pomoću DNS sistema nije moguć, aplikacija koristi javni DNS. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo da se antivirusne baze podataka ažuriraju i da se održava nivo bezbednosti računara. Kaspersky VPN Secure Connection koristi sledeću listu javnih DNS servera sledećim redom:
  1. Google Public DNS (8.8.8.8).
  2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
  3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
  4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
  5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

Zahtevi koje šalje aplikacija mogu da sadrže adrese domena i javne IP adrese korisnika jer aplikacija uspostavlja TCP/UDP vezu sa DNS serverom. Ova informacija je neophodna, na primer, da bi se potvrdio sertifikat Web resursa kada se koristi HTTPS protokol. Ako Kaspersky VPN Secure Connection koristi javni DNS server, na obradu podataka se primenjuje politika privatnosti odgovarajuće usluge. Ukoliko želite da sprečite da Kaspersky VPN Secure Connection koristi javni DNS server, obratite se Korisničkom servisu za ispravku za privatnost.

touch.kaspersky.com

Protokol: HTTP

Dobijanje određenog vremena za proveru perioda važenja sertifikata (TLS veza).

p00.upd.kaspersky.com

p01.upd.kaspersky.com

p02.upd.kaspersky.com

p03.upd.kaspersky.com

p04.upd.kaspersky.com

p05.upd.kaspersky.com

p06.upd.kaspersky.com

p07.upd.kaspersky.com

p08.upd.kaspersky.com

p09.upd.kaspersky.com

p10.upd.kaspersky.com

p11.upd.kaspersky.com

p12.upd.kaspersky.com

p13.upd.kaspersky.com

p14.upd.kaspersky.com

p15.upd.kaspersky.com

p16.upd.kaspersky.com

p17.upd.kaspersky.com

p18.upd.kaspersky.com

p19.upd.kaspersky.com

downloads.kaspersky-labs.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Protokol: HTTP

Priključak: 80

Ažuriranje baze podataka i modula aplikacije.

ds.kaspersky.com

Protokol: HTTPS

Priključak: 443

Korišćenje Kaspersky Security Network.

ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com

ksn-file-geo.kaspersky-labs.com

ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com

ksn-url-geo.kaspersky-labs.com

ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com

ksn-info-geo.kaspersky-labs.com

ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com

Protokol: Any

Priključak: 443, 1443

Korišćenje Kaspersky Security Network.

click.kaspersky.com

redirect.kaspersky.com

Protokol: HTTPS

Pratite veze iz interfejsa.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.