Инсталиране на приложението от командния прозорец

12 октомври 2023 г.

ID 90750

Може да инсталирате Kaspersky VPN Secure Connection от командния прозорец.

Определени команди могат да бъдат изпълнение единствено от администраторски акаунт.

Синтаксис на командния прозорец:

<path to the file of the installation package> [параметри]

Подробни инструкции и списък с настройките на инсталацията са налични на уеб сайта на Kaspersky за поддръжка.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.