Cài đặt ứng dụng từ dấu nhắc lệnh

12 Tháng Mười, 2023

ID 90750

Bạn có thể cài đặt Kaspersky VPN Secure Connection từ dấu nhắc lệnh.

Một số lệnh chỉ có thể thực hiện được bằng tài khoản của quản trị viên.

Cú pháp dấu nhắc lệnh:

<đường dẫn đến tập tin của gói cài đặt> [các tham số]

Hướng dẫn chi tiết và danh sách các thiết lập cài đặt có thể được tham khảo trên website Hỗ trợ của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.