Zobrazení seznamu aktualizací aplikací

3. října 2023

ID 129908

Aplikace Kaspersky pravidelně hledá aktualizace pro aplikace nainstalované v počítači. Informace o počtu a typu dostupných aktualizací lze zobrazit v centru oznámení.

Postup zobrazení seznamu generovaného podle výsledků hledání aktualizací aplikace:

 1. Otevřete hlavní okno aplikace.
 2. V horní části okna klikněte na tlačítko Podrobnosti.

  Otevře se okno Centrum oznámení.

 3. V části Stav klikněte v řádku se zprávou o dostupnosti aktualizací aplikace na tlačítko Zobrazit.

  Otevře se okno Aktualizátor aplikací se seznamem dostupných aktualizací aplikace.

 4. Chcete-li aktualizovat všechny aplikace v seznamu, klikněte na tlačítko Aktualizovat vše (není dostupné ve všech oblastech).
 5. Chcete-li selektivně aktualizovat konkrétní aplikace, proveďte jednu z následujících akcí:
  • V řádku s aplikací, kterou chcete aktualizovat, klikněte na tlačítko Aktualizovat.

   Před aktualizací aplikace doporučujeme, abyste si přečetli licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem jsou k dispozici v rozevíracím seznamu Licenční smlouvy. Ve výchozím nastavení odpovídá jazyk každé licenční smlouvy s koncovým uživatelem jazyku rozhraní aplikace. Pokud není k dispozici licenční smlouva s koncovým uživatelem v jazyce rozhraní aplikace, je její text nabídnut v jazyce rozhraní aplikace Kaspersky. V ostatních případech je text licenční smlouvy s koncovým uživatelem v anglickém, případně jiném dostupném jazyce, pokud anglická verze není k dispozici.

  • Pokud chcete, aby vás aplikace Kaspersky již neupozorňovala na dostupnost aktualizací pro vybranou aplikaci, tlačítkem Šipka dolů otevřete nabídku a vyberte položku Neaktualizovat tuto aplikaci.

   Vybraná aplikace bude přidána do seznamu výjimek. Aplikace Kaspersky přestane zobrazovat oznámení a nových aktualizacích vydaných pro tuto aplikaci.

  • Pokud chcete, aby vás již aplikace Kaspersky neupozorňovala na vybranou aktualizaci, kliknutím na tlačítko Šipka dolů otevřete nabídku a vyberte položku Přeskočit tuto aktualizaci.

   Vybraná aktualizace aplikace bude přesunuta do seznamu výjimek. Aplikace Kaspersky zobrazí oznámení o nové aktualizaci vydané pro tuto aplikaci.

  • Pokud chcete ručně stáhnout a nainstalovat aktualizaci pro vybranou aplikaci, kliknutím na tlačítko Šipka dolů otevřete nabídku a vyberte položku Otevřít web dodavatele.

   Web dodavatele softwaru se otevře ve výchozím prohlížeči operačního systému. Aktualizaci můžete zobrazit na daném webu a stáhnout ji ručně.

Rozhraní okna, Aktualizátor aplikací a zobrazení Licenční smlouvy s koncovým uživatelem se může lišit v závislosti na jazyku lokalizace aplikace Kaspersky.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.