Σάρωση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης στο cloud στο OneDrive

3 Οκτωβρίου 2023

ID 172863

Σε Windows 10 RS3 ή πιο πρόσφατες εκδόσεις, η εφαρμογή δεν σαρώνει αρχεία στον χώρο αποθήκευσης στο cloud του OneDrive. Αν η εφαρμογή εντοπίσει τέτοιου είδους αρχεία στη διάρκεια σάρωσης, εμφανίζει μια ειδοποίηση που δηλώνει ότι τα αρχεία που βρίσκονται σε χώρο αποθήκευσης στο cloud δεν σαρώθηκαν.

Τα ακόλουθα στοιχεία δεν σαρώνουν αρχεία στον χώρο αποθήκευσης στο cloud στο OneDrive:

  • Πλήρης σάρωση
  • Επιλεκτική σάρωση
  • Γρήγορη σάρωση
  • Σάρωση παρασκηνίου

Η αναφορά για τη λειτουργία της εφαρμογής περιέχει μια λίστα αρχείων στον χώρο αποθήκευσης στο cloud του OneDrive τα οποία παραλείφθηκαν κατά τη σάρωση.

Τα αρχεία που λήφθηκαν από τον χώρο αποθήκευσης στο cloud στο OneDrive σε έναν τοπικό υπολογιστή σαρώνονται από στοιχεία προστασίας σε πραγματικό χρόνο. Αν μια σάρωση αρχείων αναβλήθηκε και το αρχείο απεστάλη ξανά στον χώρο αποθήκευσης στο cloud στο OneDrive προτού ξεκινήσει η σάρωση, αυτό το αρχείο μπορεί να παραλειφθεί στη διάρκεια σάρωσης.

Κατά την εκτέλεση εφαρμογών και δεσμών ενεργειών, τα στοιχεία Αποτροπή εισβολής και Παρακολούθηση συστημάτων πραγματοποιούν λήψη εφαρμογών από τον χώρο αποθήκευσης στο cloud του OneDrive στον τοπικό υπολογιστή προς σάρωση.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία OneDrive εμφανίζονται στην Εξερεύνηση, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Αρχεία κατ' απαίτηση στην εφαρμογή πελάτη OneDrive. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως και τα άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.