Analiziranje datoteka u OneDrive Internet skladištu

3. oktobar 2023.

ID 172863

U Windows 10 RS3 ili novijem, aplikacija ne analizira datoteke iz OneDrive Internet skladišta. Ukoliko aplikacija otkrije takve datoteke tokom analiziranja, prikazuje se obaveštenje koje vas informiše da datoteke iz Internet skladišta nije moguće analizirati.

Sledeće komponente ne analiziraju datoteke iz OneDrive Internet skladišta:

  • Potpuno analiziranje
  • Selektivno analiziranje
  • Brzo analiziranje
  • Pozadinsko analiziranje

Izveštaj o radu aplikacije sadrži listu datoteka na OneDrive Internet skladištu koji su preskočeni tokom analiziranja.

Preuzete datoteke iz OneDrive Internet skladišta na lokalni računar se analiziraju putem komponenata zaštite koje rade u realnom vremenu. Ukoliko se odloži analiziranje datoteke i datoteka je vraćena nazad na OneDrive Internet skladište pre nego što je započeto analiziranje, ta datoteka može biti izuzeta iz analiziranja.

Kada pokrećete aplikacije i skripta, komponente Sprečavanje upada i Nadzornik sistema preuzimaju aplikacije sa OneDrive Internet skladišta na lokalni računar radi analiziranja.

Da biste bili sigurni da su datoteke iz OneDrive skladišta prikazane u pregledaču, uključite funkciju Datoteke na zahtev u OneDrive klijentskoj aplikaciji. Ukoliko ste povezani na Internet, možete ih koristiti kao i sve druge datoteke na računaru.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.