Χρήση κλειδώματος οθόνης

24 Αυγούστου 2023

ID 144316

Σχετικά με τις επιλογές κλειδώματος οθόνης

Το κλείδωμα οθόνης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λειτουργίες, εφαρμογές ή ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ορίσετε τους ακόλουθους τύπους κλειδώματος οθόνης:

  • μυστικός κωδικός
  • μοτίβο ξεκλειδώματος
  • δακτυλικό αποτύπωμα

Στις συσκευές Huawei, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης με αναγνώριση προσώπου.

Όλοι οι τύποι κλειδώματος οθόνης προστατεύουν την πρόσβαση στα ακόλουθα:

Μόνο ο μυστικός κωδικός χρησιμοποιείται για τα ακόλουθα:

Ξεκλείδωμα της συσκευής που κλειδώθηκε μέσω του My Kaspersky

Σε αυτήν την ενότητα

Προσθήκη μυστικού κωδικού

Αλλαγή του μυστικού κωδικού

Ανάκτηση του μυστικού κωδικού

Προσθήκη μοτίβου ξεκλειδώματος

Σχετικά με ένα δακτυλικό αποτύπωμα

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.