Sử dụng một khóa màn hình

24 Tháng Tám, 2023

ID 144316

Thông tin về các tùy chọn khóa màn hình

Một khóa màn hình được thiết kế để ngăn truy cập trái phép vào các tính năng, ứng dụng hoặc thiết lập.

Bạn có thể thiết lập các loại khóa màn hình sau:

  • mã bí mật
  • mã hình mở khóa
  • vân tay

Bạn cũng có thể đặt chế độ khóa màn hình bằng phương pháp nhận dạng khuôn mặt trên các thiết bị Huawei.

Tất cả các loại khóa màn hình đều bảo vệ truy cập đến:

  • Cài đặt Thiết bị của tôi ở đâu và Khoá ứng dụng
  • Các ứng dụng bạn đã khóa sử dụng tính năng Khóa ứng dụng
  • Gỡ cài đặt ứng dụng Kaspersky
  • Thiết lập khóa màn hình

Chỉ mã bí mật được sử dụng để:

Mở khóa thiết bị bị khóa qua My Kaspersky

Trong phần này

Thêm một mã bí mật

Thay đổi mã bí mật

Phục hồi mã bí mật

Thêm một mã hình mở khóa

Thêm một vân tay

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.