Τύποι δεδομένων που προστατεύονται από το Kaspersky Password Manager

11 Οκτωβρίου 2023

ID 156239

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους καταχωρίσεων στο Kaspersky Password Manager και να οργανώσετε τις καταχωρίσεις σας μετακινώντας τις σε φακέλους.

Λογαριασμοί

Τοποθεσίες Web/Λογαριασμοί email και Εφαρμογές

Ένας λογαριασμός τοποθεσίας Web ή εφαρμογής είναι ένας συνδυασμός του ονόματος σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης που απαιτούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη σε μια τοποθεσία Web ή εφαρμογή.

Για τις τοποθεσίες Web, το Kaspersky Password Manager αποθηκεύει τις εξής πληροφορίες στην καταχώριση:

  • Όνομα τοποθεσίας Web. Χρησιμοποιήστε ένα αντιπροσωπευτικό όνομα για να βρίσκετε γρήγορα την τοποθεσία Web που θέλετε να επεξεργαστείτε ή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
  • Διευθύνσεις τοποθεσιών Web. Το Kaspersky Password Manager χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο για να αναγνωρίσει τη σελίδα σύνδεσης της τοποθεσίας Web και προσφέρει λογαριασμούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε.
  • Λογαριασμούς. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλούς λογαριασμούς για μία τοποθεσία Web. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε προσωπικές και επαγγελματικές διευθύνσεις email από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τις εφαρμογές, το Kaspersky Password Manager αποθηκεύει τις εξής πληροφορίες στην καταχώριση:

  • Όνομα εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για να βρίσκετε γρήγορα την καταχώριση που χρειάζεστε.
  • Λογαριασμούς. Μπορείτε να αποθηκεύετε πολλούς λογαριασμούς για μία εφαρμογή.

Για γρηγορότερη πρόσβαση, οι λογαριασμοί για τοποθεσίες Web αποθηκεύονται ξεχωριστά από τους λογαριασμούς για εφαρμογές.

Άλλο

Το Άλλο είναι ένας τύπος λογαριασμού για όλες τις χρήσεις. Ανόμοια με τους λογαριασμούς Τοποθεσία Web/Email και Εφαρμογή, αυτός ο τύπος λογαριασμού έχει μόνο πεδία Όνομα σύνδεσης και Κωδικός πρόσβασης, ενώ η συμπλήρωση του πεδίου Κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετική. Εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιονδήποτε σημαντικό κωδικό ή κωδικό πρόσβασης – για παράδειγμα, τον κωδικό πρόσβασης για το Wi-Fi ή τον κωδικό για την πόρτα.

Τραπεζικές κάρτες

Στο Kaspersky Password Manager μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς τραπεζικών καρτών, άλλα στοιχεία, PIN και τα στοιχεία επικοινωνίας της υποστήριξης πελατών του εκδότη της κάρτας.

Διευθύνσεις

Στις καταχωρίσεις διευθύνσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις, ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου.

Έγγραφα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σημαντικά έγγραφα (όπως Διαβατήρια/Ταυτότητες που έχουν σαρωθεί και αρχεία PDF) στο Kaspersky Password Manager για να τα διατηρήσετε ασφαλή και πάντα διαθέσιμα.

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημειώσεις για να αποθηκεύσετε οποιουδήποτε είδους πληροφορία κειμένου.

Οι σημειώσεις κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι τύποι δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόχειρο για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη σημείωση σε μια σελίδα Web ή εφαρμογή.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.