Loại dữ liệu được bảo vệ bởi Kaspersky Password Manager

11 Tháng Mười, 2023

ID 156239

Bạn có thể thêm nhiều loại mục vào Kaspersky Password Manager và tổ chức các mục bằng cách di chuyển chúng vào các thư mục.

Tài khoản

Tài khoản trang web/email và Ứng dụng

Một tài khoản trang web hoặc ứng dụng là một tổ hợp tên đăng nhập và mật khẩu cần thiết để xác thực một người dùng trên một trang web hoặc trong một ứng dụng.

Kaspersky Password Manager lưu những thông tin sau vào một mục trang web:

  • Tên trang web. Sử dụng một tên trang web có ý nghĩa để tìm nhanh trang web mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc đăng nhập vào.
  • Địa chỉ trang web. Kaspersky Password Manager sử dụng trường này để nhận dạng trang đăng nhập của một trang web và cung cấp các tài khoản bạn có thể sử dụng để đăng nhập.
  • Tài khoản. Bạn có thể lưu nhiều tài khoản cho một trang web. Ví dụ, bạn có thể có các địa chỉ email cá nhân và doanh nghiệp từ cùng một nhà cung cấp dịch vụ email.

Kaspersky Password Manager lưu những thông tin sau vào một mục ứng dụng:

  • Tên ứng dụng. Sử dụng tên có ý nghĩa để bạn có thể tìm nhanh mục cần tìm.
  • Tài khoản. Bạn có thể lưu nhiều tài khoản cho một ứng dụng.

Để truy cập nhanh hơn, tài khoản cho các trang web và các ứng dụng sẽ được lưu trữ tách biệt.

Khác

Khác là một loại tài khoản đa năng. Không giống như tài khoản Trang web/email và Ứng dụng, loại tài khoản này chỉ có trường Tên đăng nhập và Mật khẩu và bạn không bắt buộc phải điền vào trường Mật khẩu. Tại đây bạn có thể lưu bất kỳ mã hoặc mật khẩu quan trọng, ví dụ như mật khẩu Wi-Fi hoặc mã cửa.

Thẻ ngân hàng

Bạn có thể thêm số thẻ ngân hàng, các chi tiết khác, PIN, và thông tin liên hệ của bộ phận hỗ trợ khách hàng của đơn vị phát hành thẻ đến Kaspersky Password Manager.

Địa chỉ

Bạn có thể lưu các địa chỉ, tên, địa chỉ email và số điện thoại vào các mục địa chỉ.

Tài liệu

Bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng (ví dụ: Hộ chiếu/CMT được quét và các tập tin PDF) trong Kaspersky Password Manager để bảo vệ và giữ chúng ở nơi thuận tiện.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng ghi chú để lưu bất kỳ loại thông tin văn bản nào.

Các ghi chú được mã hóa và lưu trữ giống như bất kỳ loại dữ liệu nào khác.

Bạn có thể sử dụng bảng nháp để sao chép và dán nội dung ghi chú vào một trang web hoặc ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.