Αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows

16 Σεπτεμβρίου 2019

ID 82513

Για να εκτελέσετε τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα εργαλεία.

  Ανοίγει το παράθυρο Εργαλεία.

 3. Μεταβείτε στην ενότητα Εκκαθάριση και βελτιστοποίηση.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Αντιμετώπιση προβλημάτων των Microsoft Windows για να εκτελέσετε τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows.

Ανοίγει το παράθυρο του Οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων των Microsoft Windows.

Ο Οδηγός αποτελείται από μια σειρά σελίδων (βήματα), στις οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε με τα κουμπιά Πίσω και Επόμενο. Για να κλείσετε τον Οδηγό αφού ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε. Για να διακόψετε τον Οδηγό σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Ας δούμε αναλυτικότερα τα βήματα του Οδηγού.

Έναρξη ανάκτησης του λειτουργικού συστήματος

 1. Επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές για τη λειτουργία του Οδηγού:
  • Αναζήτηση για βλάβες που προκλήθηκαν από δραστηριότητες κακόβουλου λογισμικού. Ο Οδηγός θα αναζητήσει προβλήματα και πιθανές βλάβες.
  • Επαναφορά αλλαγών. Ο Οδηγός θα επαναφέρει τις επιδιορθώσεις που εφαρμόστηκαν σε προβλήματα και βλάβες που εντοπίστηκαν προηγούμενα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Αναζήτηση για προβλήματα

Εάν επιλέξατε το στοιχείο Αναζήτηση για βλάβες που προκλήθηκαν από δραστηριότητες κακόβουλου λογισμικού, ο Οδηγός αναζητά προβλήματα και πιθανές βλάβες που πρέπει να επιδιορθωθούν. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, ο Οδηγός θα συνεχίσει αυτόματα στο επόμενο βήμα.

Επιλογή ενεργειών για διόρθωση βλάβης

Οι βλάβες που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο βήμα ομαδοποιούνται με βάση τον τύπο κινδύνου που ενέχουν. Για κάθε ομάδα βλαβών, η Kaspersky προτείνει ένα σύνολο ενεργειών για την επιδιόρθωση των βλαβών.

Υπάρχουν τρεις ομάδες:

 • Οι Ιδιαίτερα συνιστώμενες ενέργειες εξαλείφουν τα προβλήματα που αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια. Συνιστάται να αποκαθιστάτε όλες τις βλάβες αυτής της ομάδας.
 • Οι Συνιστώμενες ενέργειες αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ζημιάς που ενδεχομένως συνιστά απειλή. Συνιστάται επίσης να αποκαθιστάτε τις βλάβες αυτής της ομάδας.
 • Οι Πρόσθετες ενέργειες αποκαθιστούν βλάβες του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες δεν αποτελούν άμεση απειλή αλλά ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια του υπολογιστή στο μέλλον.

Αναπτύξτε τη λίστα της επιλεγμένης ομάδας για να δείτε τις βλάβες εντός της ομάδας.

Για να εμφανιστεί ο Οδηγός διόρθωσης ενός συγκεκριμένου τύπου βλάβης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αριστερά της περιγραφής της βλάβης. Από προεπιλογή, ο Οδηγός διορθώνει τις βλάβες που ανήκουν στις ομάδες των συνιστώμενων και των έντονα συνιστώμενων ενεργειών. Εάν δεν επιθυμείτε να διορθώσετε έναν συγκεκριμένο τύπο βλάβης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα του.

Συνιστάται ιδιαίτερα να μην αποεπιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου που είναι επιλεγμένα από προεπιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα αφήσει τον υπολογιστή σας ευάλωτο στις απειλές.

Αφού ορίσετε το σύνολο των ενεργειών που θα εκτελέσει ο Οδηγός, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Επιδιόρθωση βλάβης

Ο Οδηγός θα εκτελέσει τις ενέργειες που επιλέχθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετή ώρα για τη διόρθωση της βλάβης. Μετά τη διόρθωση της βλάβης, ο Οδηγός προχωράει αυτόματα στο επόμενο βήμα.

Ολοκλήρωση Οδηγού

Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε για έξοδο από τον Οδηγό.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.