Rešavanje problema vezanih za operativni sistem pomoću Microsoft Windows čarobnjaka za rešavanje problema

16. septembar 2019.

ID 82513

Da biste pokrenuli čarobnjaka za Microsoft Windows rešavanje problema:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. U donjem delu glavnog prozora, kliknite na dugme Još alatki.

  Otvara se prozor Alatke.

 3. Pođite do odeljka Čišćenje i optimizacija.
 4. Kliknite na vezu Microsoft Windows rešavanje problema kako biste pokrenuli čarobnjaka za Microsoft Windows rešavanje problema.

Otvara se prozor Čarobnjak za Microsoft Windows rešavanje problema.

Čarobnjak se sastoji od serije strana (koraka) kroz koje prolazite klikom na dugmad Nazad i Dalje. Da biste zatvorili čarobnjaka nakon što završi, kliknite na dugme Završi. Da biste zaustavili čarobnjaka u bilo kom trenutku, kliknite na dugme Otkaži.

Hajde da opširnije pogledamo korake čarobnjaka.

Pokretanje oporavka operativnog sistema

 1. Izaberite jednu od dve opcije u radu čarobnjaka:
  • Potraži oštećenja nastala usled zlonamerne aktivnosti. Čarobnjak će tražiti probleme i moguća oštećenja.
  • Vrati promene. Čarobnjak će vratiti primenjene ispravke u prethodno otkrivene probleme i oštećenja.
 2. Kliknite na dugme Dalje.

Pronalaženje problema

Ukoliko izaberete opciju Potraži oštećenja nastala usled zlonamerne aktivnosti, čarobnjak traži probleme i moguća oštećenja koja bi trebalo da se poprave. Kada se završi traganje, čarobnjak će automatski preći na sledeći korak.

Izaberite akcije za popravak oštećenja

Sva oštećenja pronađena u prethodnom koraku su grupisana na osnovu tipova štetnosti. Za svaku grupu oštećenja, Kaspersky preporučuje skup akcija za popravljanje oštećenja.

Postoje tri grupe:

 • Izuzetno preporučene akcije otklanjaju probleme koje predstavljaju ozbiljne bezbednosne pretnje. Savetujemo vam da popravite sva oštećenja iz ove grupe.
 • Preporučene akcije imaju za cilj popravljanje oštećenja koja mogu da predstavljaju pretnju. I ovde vam savetujemo da popravite oštećenja iz ove grupe.
 • Dodatne akcije popravljaju oštećenja operativnog sistema koja u ovom trenutku nisu štetna, ali mogu biti pretnja po bezbednost računara.

Proširite listu izabrane grupe kako biste videli oštećenja unutar grupe.

Da biste dobili čarobnjaka za popravku određenog tipa oštećenja, izaberite polje sa leve strane opisa oštećenja. Podrazumevano, čarobnjak popravlja oštećenja iz grupe preporučenih i veoma preporučenih akcija. Ukoliko ne želite da popravite određeni tip oštećenja, uklonite oznaku sa polja.

Izuzetno se ne preporučuje uklanjanje oznaka sa polja koja su podrazumevano obeležena iz razloga što ostavljate računar podložnim na pretnje.

Nakon što odredite skup akcija koje čarobnjak treba da obavi, kliknite na dugme Dalje.

Popravak oštećenja

Čarobnjak obavlja izabrane akcije iz prethodnog koraka. Može potrajati dok se oštećenja poprave. Nakon popravke oštećenja, čarobnjak automatski prelazi na sledeći korak.

Završavanje čarobnjaka

Kliknite na dugme Završi kako biste zatvorili čarobnjaka.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.