Duplikaadid

3. oktoober 2023

ID 222849

Teie arvuti võib salvestada identsete failinimede ja identse sisuga faile. Need duplikaatfailid kasutavad liiga palju mälu, võtavad kõvakettal ruumi ja muudavad arvuti aeglasemaks. Duplikaatfailide funktsiooni abil saate otsida duplikaatfaile ja kustutada lisakoopiad.

Duplikaatfaile otsitakse kasutaja kaustadest automaatselt kord nädalas. Kui otsingu käigus leitakse sama nime ja identse sisuga faile, kuvab rakendus teatise. Teatis võib suunata teid otsingutulemuste aknasse.

Duplikaatfailide eemaldamiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakenduse peaaken.
  2. Avage jaotis Jõudlus.
  3. Valige jaotise Duplikaadid ripploendist otsinguala.
  4. Klõpsake nuppu Otsi.
  5. Valige otsingutulemuste aknas failid ja klõpsake nuppu Kustuta.

Duplikaatfailid eemaldatakse teie arvutist, kuid algandmed säilitatakse.

Duplikaatfailide automaatse otsimise sisselülitamiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakenduse peaaken.
  2. Avage jaotis Jõudlus.
  3. Klõpsake jaotises Duplikaadid nuppu Seaded.
  4. See avab akna; tühjendage selles aknas märkeruut Duplikaadid.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.