Dubbletter

3 oktober 2023

ID 222849

Din dator kan lagra filer med identiska filnamn och identiskt innehåll. Dessa dubbletter av filer stör minnet, tar upp plats på din hårddisk och gör att din dator går långsammare. Du kan hitta dubbletter av filer och ta bort extra kopior med funktionen Dubblettfiler.

Sökningen efter dubbletter utförs automatiskt i användarens mappar en gång i veckan. Om sökningen detekterar filer som har samma namn och identiskt innehåll, visar programmet ett meddelande. Meddelandet kan ta dig till sökresultatfönstret.

För att ta bort dubblettfiler:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Prestanda.
  3. Välj sökområdet i rullgardinsmenyn under avsnttet Dubbletter.
  4. Klicka på knappen Sök.
  5. I sökresultatsfönstret markerar du filerna och klickar på Ta bort.

Dubblettfiler kommer att tas bort från din dator, medan originaldata bevaras.

Så här aktiverar du automatisk sökning efter dubbletter:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Prestanda.
  3. I blocket Dubbletter kan du klicka på Inställningar.
  4. Detta öppnar ett fönster; avmarkera i det fönstret kryssrutan Dubbletter.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.