پشتیبانی فنی از طریق تلفن

16 سپتامبر 2019

ID 70152

می توانید در اکثر مناطق جهان با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوه دریافت پشتیبانی فنی در منطقه خودتان و اطلاعات تماس با بخش پشتیبانی فنی را می‌توانید در وب‌سایت پشتیبانی فنی Kaspersky‏ دریافت کنید.‏

پیش از تماس با سرویس پشتیبانی فنی، لطفاً قوانین پشتیبانی‏ را مطالعه کنید.‏

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.