نحوه پیکربندی نمایش نماد صفحه‌کلید روی صفحه

16 سپتامبر 2019

ID 90458

برای پیکربندی نمایش نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه در قسمت‌های ورودی وب‌سایت‌ها:

 1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
 2. روی دکمه Settings 2019.png در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

  پنجره تنظیمات باز می‌شود.

 3. در قسمت سایر تنظیمات، قسمت فرعی ورود ایمن داده‌ها را انتخاب کنید.

  در این پنجره تنظیمات مربوط به محافظت از ورود داده‌ها نمایش داده می‌شود.

 4. در صورت لزوم در قسمت صفحه کلید روی صفحه، کادر بررسی ببا فشردن کلیدهای CTRL+ALT+SHIFT+P صفحه کلید روی صفحه را باز کنید را انتخاب کنید.
 5. اگر می‌خواهید نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه در قسمت‌های ورودی در همه وب‌سایت‌ها نمایش داده شود، کادر بررسی نمایش آیکون راه‌اندازی سریع در قسمت‌های ورودی داده را انتخاب کنید.
 6. اگر می‌خواهید نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه فقط زمانی نمایش داده شود که به وب‌سایت دسته‌های خاصی وارد می‌شوید:
  1. در قسمت صفحه کلید روی صفحه، روی پیوند ویرایش دسته‌ها کلیک کنید تا پنجره تنظیمات ورود ایمن داده‌ها باز شود.
  2. کادر مربوط به دسته بندی‌های وب‌سایت‌هایی را انتخاب کنید که می‌خواهید نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه در قسمت‌های ورودی آنها نمایش داده شود.

   نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه زمانی نمایش داده می‌شود که یک وب‌سایت که متعلق به یکی از مقوله‌های انتخابی است، باز شده باشد.

 7. اگر می‌خواهید قابلیت نمایش نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه را در یک وب‌سایت خاص فعال کرده یا غیرفعال کنید:
  1. در قسمت صفحه کلید روی صفحه، روی پیوند ویرایش دسته‌ها کلیک کنید تا پنجره تنظیمات ورود ایمن داده‌ها باز شود.
  2. روی پیوند مدیریت موارد استثنا کلیک کنید تا پنجره موارد لحاظ نشده برای صفحه کلید روی صفحه باز شود.
  3. در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
  4. پنجره‌ای برای افزودن یک استثنا برای صفحه کلید روی صفحه باز می‌شود.
  5. در قسمت ماسک آدرس وب،‏ آدرس‏ یک وب‌سایت را وارد کنید.
  6. در قسمت محدوده، مشخص کنید می‌خواهید نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه در کجا نمایش داده شود (یا نمایش داده نشود): در صفحه‌ای خاص یا در همه صفحه‌های وب‌سایت.
  7. در قسمت نماد صفحه کلید روی صفحه مشخص کنید می‌خواهیدنماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه نمایش داده شود یا خیر.
  8. بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.

   وب‌سایت مشخص شده در لیست موجود در پنجره موارد لحاظ نشده برای صفحه کلید روی صفحه نمایش داده می‌شود.

با دسترسی به وب‌سایت مشخص شده، نماد راه‌اندازی سریع صفحه کلید روی صفحه با توجه به تنظیمات مشخص شده در قسمت‌های ورودی نمایش داده می‌شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.