Kako da konfigurišete prikaz ikone tastature na ekranu

16. septembar 2019.

ID 90458

Da biste konfigurisali prikaz ikone za brzo pokretanje tastature na ekranu iz polja za unos na Web lokacijama:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. U odeljku Dodatno izaberite podmeni Bezbedan unos podataka.

  Prozor prikazuje postavke komponente bezbedni unos podataka.

 4. Ukoliko je potrebno, u odeljku Tastatura na ekranu, obeležite polje Otvori tastaturu na ekranu pritiskom na CTRL+ALT+SHIFT+P.
 5. Ukoliko želite da prikaže ikonu za brzo pokretanje tastature na ekranu u poljima za unos na svim Web lokacijama, obeležite polje Prikaži ikonu za brzo pokretanje u poljima za unos podataka.
 6. Ukoliko želite da se ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazuje samo prilikom pristupanja Web lokacija iz određenih kategorija:
  1. U odeljku Tastatura na ekranu kliknite na vezu Uredi kategorije da biste otvorili Postavke bezbednog unosa podataka.
  2. Izaberite polja za kategorije Web lokacija na kojima želite da se prikazuje ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu u poljima za unos.

   Ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazana je prilikom pristupa Web lokaciji koja pripada nekoj od izabranih kategorija.

 7. Ukoliko želite da omogućite ili onemogućite prikazivanje ikone za brzo pokretanje tastature na ekranu na određenoj Web lokaciji:
  1. U odeljku Tastatura na ekranu kliknite na vezu Uredi kategorije da biste otvorili Postavke bezbednog unosa podataka.
  2. Kliknite na vezu Upravljanje izuzecima da biste otvorili prozor Izuzeci za tastaturu na ekranu.
  3. U donjem delu prozora, kliknite na dugme Dodaj.
  4. Otvara se prozor za dodavanje izuzetaka iz tastature na ekranu.
  5. U polju Maska Web adrese, unesite adresu Web adresu lokacije.
  6. U odeljku Oblast navedite gde želite da se prikazuje ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu (ili ne prikazuje): na navedenoj strani ili na svim stranama Web lokacije.
  7. U odeljku Ikona tastature na ekranu navedite da li želite da se ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazuje.
  8. Kliknite na dugme Dodaj.

   Navedena Web lokacija se pojavljuje u listi prozora Izuzeci za tastaturu na ekranu.

Prilikom pristupa navedenoj Web lokaciji, ikona za brzo pokretanje tastature na ekranu prikazuje se u poljima za unos, u skladu sa navedenim postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.