گام 4. انتخاب محل ذخیره نسخه پشتیبان

16 سپتامبر 2019

ID 93345

در این مرحله، یک محل ذخیره‌سازی نسخه پشتیبان را انتخاب کنید:

  • ذخیره‌سازی آنلاین. اگر می‌خواهید نسخه‌های پشتیبان در محل ذخیره‌سازی آنلاین Dropbox ذخیره شوند، این گزینه را انتخاب کنید. محل ذخیره‌سازی آنلاین باید قبل از استفاده فعال شود. هنگامی که از داده‌ها در ذخیره‌سازی آنلاین نسخه پشتیبان تهیه می‌کنید، Kaspersky Total Security از انواع داده‌هایی که توسط قوانین استفاده Dropbox محدود شده‌اند نسخه پشتیبان تهیه نمی‌کند.
  • درایو محلی. اگر می‌خواهید نسخه‌های پشتیبان را در یک درایو محلی ذخیره کنید، درایو محلی مرتبط را در لیست انتخاب کنید.
  • درایو شبکه.‏ اگر می‌خواهید نسخه‌های پشتیبان را در یک درایو شبکه ذخیره کنید، درایو شبکه مرتبط را در لیست انتخاب کنید.

  • درایو جداشدنی.‏ اگر می‌خواهید نسخه‌های پشتیبان را در یک درایو جداشدنی ذخیره کنید، درایو جداشدنی مرتبط را در لیست انتخاب کنید.

برای اینکه امنیت داده حفظ شود، توصیه می‌کنیم از ذخیره‌سازی آنلاین استفاده کرده یا محل‌های ذخیره‌سازی نسخه پشتیبان را در درایوهای جداشدنی ایجاد کنید.

چگونگی افزودن محل ذخیره‌سازی در شبکه‏

چگونگی افزودن حافظه خارجی برای ذخیره‌سازی‏

کادر استفاده از تنظیمات ذخیره‌سازی پیشرفته را انتخاب کنید تا تنظیمات محل ذخیره‌سازی فایل مانند تعداد نسخه‌های پشتیبان فایل ذخیره شده و مدت زمان ذخیره‌سازی نسخه‌های پشتیبان پیکربندی شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.