Bước 4. Chọn ổ lưu trữ sao lưu

16 Tháng Chín, 2019

ID 93345

Tại bước này, chọn một ổ lưu trữ sao lưu:

  • Lưu trữ trực tuyến. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn lưu trữ các bản sao lưu trong ổ lưu trữ trực tuyến Dropbox. Tính năng Lưu trữ trực tuyến cần phải được kích hoạt trước khi nó có thể được sử dụng. Khi bạn sao lưu dữ liệu trong Ổ lưu trữ trực tuyến, Kaspersky Total Security sẽ không tạo các bản sao dự phòng đối với các loại dữ liệu bị hạn chế theo quy định sử dụng của Dropbox.
  • Ổ đĩa cục bộ. Nếu bạn muốn lưu trữ các bản sao lưu trong một ổ đĩa cục bộ, hãy chọn ổ đĩa đó trong danh sách.
  • Ổ đĩa mạng. Nếu bạn muốn lưu trữ các bản sao lưu trong một ổ đĩa mạng, hãy chọn ổ đĩa đó trong danh sách.

  • Ổ đĩa di động. Nếu bạn muốn lưu trữ các bản sao lưu trong một ổ đĩa rời, hãy chọn ổ đĩa đó trong danh sách.

Để đảm bảo bảo mật dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Ổ lưu trữ trực tuyến hoặc tạo các ổ lưu trữ sao lưu trên các ổ đĩa rời.

Cách thêm lưu trữ mạng

Cách thêm ổ đĩa rời làm ổ lưu trữ

Chọn hộp kiểm Sử dụng thiết lập kho lưu trữ cao cấp để cấu hình thiết lập lưu trữ tập tin, chẳng hạn như số phiên bản bản sao lưu của tập tin được lưu trữ và thời hạn lưu trữ các bản sao lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.