Slik konfigurerer du beskyttelse av data angitt på datamaskintastaturet

3. oktober 2023

ID 139716

Slik konfigurerer du beskyttelse av data angitt på datamaskintastaturet:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Knappen Innstillinger-knappen nederst i hovedvinduet.

  Vinduet Innstillinger vil da åpne.

 3. Gå til delen Personverninnstillinger.
 4. Klikk på Sikkert datainput.

  Vinduet Innstillinger for Sikkert datainput vil da åpne.

 5. Gå til delen Sikkert tastaturinput i nedre del av vinduet, og merk av for alternativet Aktiver sikkert tastaturinput.
 6. Merk av i boksene for kategoriene med nettsteder der du vil beskytte inntasting av data via tastaturet.
 7. Slik aktiverer eller deaktiverer du beskyttelse av dataregistrering fra tastaturet for et bestemt nettsted:
  1. Åpne vinduet Unntak for skjermtastatur ved å klikke på koblingen Behandle unntak.
  2. Klikk på Legg til i vinduet som åpnes.
  3. Et vindu der du kan legge til et unntak for Sikkert tastaturinput, åpnes.
  4. I vinduet som åpnes, angir du en nettadresse i feltet Nettadressemaske.
  5. Velg ett av alternativene for Sikkert datainput på dette nettstedet (Bruk på angitt side eller Bruk på hele nettstedet).
  6. Velg handlingen som skal utføres av Sikkert datainput på dette nettstedet (Beskytt eller Ikke beskytt).
  7. Klikk på OK.

Det angitte nettstedet vises på listen i vinduet Unntak for skjermtastatur. Når du åpner dette nettstedet, vil Sikkert datainput være aktivt og kjøre i henhold til innstillingene.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.