Om Nettlagring

3. oktober 2023

ID 84772

Med Kaspersky-programmet kan du lagre sikkerhetskopier av data i Nettlagring på en ekstern server via Dropbox-tjenesten.

Slik bruker du Nettlagring:

  • Kontroller at datamaskinen er tilkoblet Internett.
  • Opprett en konto på nettstedet til tjenesteleverandøren for det nettbaserte lageret.
  • Aktivere Nettlagring.

Du kan bruke samme Dropbox-konto til å sikkerhetskopiere data fra forskjellige enheter som har Kaspersky installert, til ett lager for nettlagring.

Størrelsen på det nettbaserte lageret bestemmes av tjenesteleverandøren, nettjenesten Dropbox. Se nettstedet til Dropbox for å finne ut mer om bruksvilkårene til webtjenesten.

Når du kopierer filer til Dropbox, skiller ikke Kaspersky-programmet mellom store og små bokstaver i navnet på en fil og/eller navnet til en bane til filen. Når du prøver å lage sikkerhetskopier av filer med navn og/eller baner der den eneste forskjellen er store og små bokstaver, oppretter Kaspersky-programmet bare én sikkerhetskopi fordi det oppstår en konflikt i Dropbox.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.