За Онлайн хранилището

3 октомври 2023 г.

ID 84772

Приложението Kaspersky Ви позволява да записвате резервни копия на Вашите данни в Онлайн хранилище на отдалечен сървър чрез услугата на Dropbox.

За да използвате Онлайн хранилище:

  • Уверете се, че компютърът е свързан към интернет.
  • Създайте акаунт на уебсайта на доставчика на услуги за онлайн хранилище за данни.
  • Активирайте Онлайн хранилище.

Може да използвате един и същ акаунт в Dropbox, за да архивирате данни от различни устройства с приложението Kaspersky, инсталирано в едно Онлайн хранилище.

Размерът на Онлайн хранилището се определя от доставчика на услуги за онлайн хранилища, уеб услугата на Dropbox. Вижте Уеб сайтът на Dropbox за повече детайли за условията за използване на уеб услугата.

При копиране на файлове в Dropbox приложението Kaspersky не различава между главни и малки букви в името на файл и/или името на път към файл. Следователно когато се опитвате да създавате резервни копия на файлове, чиито имена и/или пътища се различават само по големина на буквите, приложението Kaspersky създава само едно резервно копия, тъй като възниква конфликт в Dropbox.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.