Kontrollere sikkerheten til et nettsted

1. april 2021

ID 70888

Med Kaspersky Internet Security kan du sjekke om et nettsted er trygt før du klikker på en kobling for å åpne det. Nettsteder kontrolleres ved hjelp av URL-veileder.

Komponenten URL-veileder kontrollerer lenken på nettsider som åpnes i Chromium-basert Microsoft Edge, Google Chrome og Mozilla Firefox. Kaspersky Internet Security viser ett av følgende ikoner ved siden av hver kobling som er kontrollert:

Sikker webside – hvis det lenkede nettstedet er sikkert ifølge Kaspersky

Sikker webside – hvis det ikke finnes informasjon om sikkerhetsstatusen til den koblede websiden

wtb_orange.png – hvis en nettside åpnet fra en lenke, ifølge Kaspersky kan brukes av kriminelle til å skade datamaskinen eller data

Sikker webside – hvis det lenkede nettstedet er farlig ifølge Kaspersky

Hvis du vil vise et popup-vindu med mer informasjon om koblingen, peker du på det tilhørende ikonet.

Kaspersky Internet Security kontrollerer som standard kun koblinger i søkeresultater. Du kan aktivere kontroll av koblinger på hvert nettsted.

Slik aktiverer du kontroll av koblinger på nettsteder:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Settings 2019.png-knappen nederst i vinduet.

  Vinduet Innstillinger åpnes.

 3. I delen Beskyttelse velger du underkategorien Web-Antivirus.

  Vinduet viser innstillingene for Web-Antivirus.

 4. Klikk på koblingen Avanserte innstillinger for å gå til vinduet Avanserte innstillinger for Web Anti-Virus.
 5. I delen URL-veileder merker du av for alternativet Kontroller URLer.
 6. Hvis du vil at Kaspersky Internet Security skal skanne innholdet på alle nettsteder, merker du av for alternativet På alle nettsteder unntatt de som er angitt.
 7. Om nødvendig kan du angi websider du stoler på (klarerer), i vinduet Unntak. Åpne dette vinduet ved å klikke på koblingen Behandle unntak. Kaspersky Internet Security vil ikke skanne innholdet på de spesifiserte websidene.
 8. Hvis du vil at Kaspersky Internet Security kun skal sjekke innholdet på bestemte websider:
  1. Velg Kun på angitte nettsteder.
  2. Klikk på koblingen Konfigurer kontrollerte nettsteder for å åpne vinduet Kontrollerte nettsteder.
  3. Klikk på Legg til.
  4. Skriv inn adressen til websiden du vil kontrollere innholdet på.
  5. Velg status for kontroll av websider (hvis statusen er Aktiv, kontrollerer Kaspersky Internet Security innholdet på websider).
  6. Klikk på Legg til.

   Den angitte nettsiden vises på listen i vinduet Kontrollerte nettsteder. Kaspersky Internet Security kontrollerer URLer på denne websiden.

 9. Hvis du vil redigere avanserte innstillinger for kontroll av URL-adresser, går du til vinduet Avanserte innstillinger for Web-Antivirus. Deretter går du til delen URL-veileder og klikker på koblingen Konfigurer URL-veileder for å åpne vinduet URL-veileder.
 10. Hvis du vil at Kaspersky Internet Security skal varsle deg om sikkerheten til koblingene på alle websider, går du til delen Kontrollerte URLer og velger Alle URLer.
 11. Hvis du vil at Kaspersky Internet Security skal vise informasjon som angir om en kobling tilhører en bestemt kategori med nettsteder (for eksempel Upassende eller grovt språk):
  1. Merk av for alternativet Vis informasjon i kategoriene til nettsteder.
  2. Aktiver avmerkingsboksene ved siden av kategoriene med nettstedinnhold som du vil se informasjon om i kommentarene.

Kaspersky Internet Security kontrollerer koblingene på bestemte websider og viser informasjon om kategoriene med koblinger i henhold til de valgte innstillingene.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.