Kaspersky Internet Security

Kontrollera säkerheten på en webbplats

1 april 2021

ID 70888

Kaspersky Internet Security kan kontrollera säkerheten hos en webbplats innan du klickar på en länk för att öppna den. Webbplatser kontrolleras med hjälp av URL-rådgivare.

Komponenten URL-rådgivare kontrollerar länkar på en webbsida som öppnas i Chromium-baserade Microsoft Edge, Google Chrome, eller Mozilla Firefox. Kaspersky Internet Security visar en av följande ikoner intill den valda länken:

Säker webbsida – om webbsidan som öppnas genom att klicka på länken är säker enligt Kaspersky

Säker webbsida – om det inte finns någon information om säkerhetsstatus för den webbsida som öppnas genom att klicka på länken

wtb_orange.png – om en webbsida som öppnas från en länk kan användas av brottslingar för att skada din dator eller dina data, enligt Kaspersky

Säker webbsida – om webbsidan som öppnas genom att klicka på länken är farlig enligt Kaspersky

För att visa ett popup-meddelande med mer information om länken, peka på motsvarande ikon.

Som standard kontrollerar bara Kaspersky Internet Security länkarna i sökresultat. Du kan aktivera länkkontroll på varje webbplats.

För att aktivera länkkontroll på webbplatser:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. I avsnittet Skydd, väljer du underavsnittet Webb Anti-virus.

  Fönstret visar inställningarna för Webb Anti-virus.

 4. Klicka på länken Avancerade inställningar för att öppna avsnittet Avancerade inställningar för Web Anti-Virus.
 5. Under URL-rådgivare markerar du kryssrutan Kontrollera URL:er.
 6. Om du vill att Kaspersky Internet Security ska genomsöka alla webbplatser, väljer du På alla webbplatser utom de som anges.
 7. Vid behov, ange vilka webbplatser du litar på i fönstret Undantag. Öppna fönstret genom att klicka på länken Hantera undantag. Kaspersky Internet Security söker inte igenom innehållet i de angivna webbsidorna.
 8. Om du vill att Kaspersky Internet Security bara ska kontrollera innehållet på vissa webbsidor:
  1. Välj Endast på specificerade webbplatser.
  2. Klicka på länken Konfigurera kontrollerade webbplatser för att öppna fönstret Kontrollerade webbplatser.
  3. Klicka på knappen Lägg till.
  4. Ange adressen till den webbsida vars innehåll du vill kontrollera.
  5. Välj en status för webbsidekontrollen (om status är Aktiv kontrollerar Kaspersky Internet Security webbsidans innehåll).
  6. Klicka på knappen Lägg till.

   Den angivna webbplatsen visas i listan i fönstret Kontrollerade webbplatser. Kaspersky Internet Security kontrollerar URL:er på den här webbsidan.

 9. Konfigurera inställningar för adresskontroll i fönstret Avancerade inställningar för Webb Anti-virus, avsnittet URL-rådgivare, genom att klicka på länken Konfigurera URL-rådgivare för att öppna fönstret URL-rådgivare.
 10. Om du vill att Kaspersky Internet Security ska underrätta dig om hur säkra länkar är på alla webbplatser går du till avsnittet Kontrollerade URL:er och väljer Alla webbadresser.
 11. Om du vill att Kaspersky Internet Security ska visa information gällande om en länk tillhör en speciell kategori av webbplatsinnehåll (t.ex. Svordomar, oanständigt):
  1. Markera kryssrutan Visa information om innehållskategorier för webbplatser.
  2. Markera kryssrutorna bredvid de olika kategorierna av webbplatsinnehåll för vilka information ska visas som kommentarer.

Kaspersky Internet Security kontrollerar länkar på angivna webbsidor och visar information om länkarnas kategorier i enlighet med valda inställningar.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.