Kaspersky Security Cloud for Windows

Slik stopper du beskyttelsen av datamaskinen midlertidig og starter den igjen

30. november 2021

ID 70886

Midlertidig stopping av beskyttelse innebærer at du midlertidig deaktiverer alle beskyttelseskomponenter i en viss tid.

Når beskyttelsen stanses midlertidig eller når Kaspersky Security Cloud ikke kjører, overvåkes aktiviteten til programmer som kjører på datamaskinen. Informasjon om resultatene ved overvåking av programaktiviteter lagres i operativsystemet. Når Kaspersky Security Cloud startes på nytt eller når beskyttelsen gjenopptas, bruker programmet denne informasjonen til å beskytte datamaskinen mot skadelige handlinger som kan ha blitt utført da beskyttelsen var stanset midlertidig eller Kaspersky Security Cloud ikke kjørte. Informasjon om resultatene ved overvåking av programaktiviteter lagres permanent. Denne informasjonen slettes hvis Kaspersky Security Cloud fjernes fra datamaskinen.

Slik stopper du beskyttelse av datamaskinen midlertidig:

 1. Fra hurtigmenyen til programikonet i systemstatusfeltet velger du Stopp beskyttelsen midlertidig.

  Vinduet Stopp beskyttelsen midlertidig åpnes (se følgende figur).

  Midlertidig avbrudd av beskyttelse

  Vinduet Stopp beskyttelsen midlertidig

 2. I vinduet Stopp beskyttelsen midlertidig velger du tidsperioden som skal forløpe før beskyttelsen startes igjen:
  • Stopp midlertidig i – beskyttelse aktiveres ved utløp av tidsintervallet som velges fra rullegardinlisten.
  • Avbryt til programmet startes på nytt – beskyttelse aktiveres når programmet startes igjen eller operativsystemet startes på nytt (hvis programmet automatisk starter ved oppstart).
  • Stans midlertidig – Beskyttelsen aktivert igjen når du bestemmer deg for å gjøre det.
 3. Klikk på Stopp beskyttelsen midlertidig og bekreft valget i vinduet som åpnes.

Slik gjenopptar du datamaskinbeskyttelsen

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.