Kaspersky Security Cloud for Windows

Pausa och återuppta datorns skydd

30 november 2021

ID 70886

När du pausar skyddet stängs alla skyddskomponenter av under en viss tid.

När skyddet är pausat eller Kaspersky Security Cloud inte körs så övervakas programaktiviteten på din dator. Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten sparas i operativsystemet. När Kaspersky Security Cloud startas igen, eller när skyddet återupptas, så använder programmet denna information för att skydda din dator från skadliga åtgärder som kan ha utförts när skyddet var pausat eller när Kaspersky Security Cloud inte kördes. Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten lagras på obestämd tid. Denna information raderas om Kaspersky Security Cloud avinstalleras.

Så här pausar du datorns skydd:

 1. I snabbmenyn för programmets ikon i aktivitetsfältets meddelandedel, välj Pausa skydd.

  Fönstret Pausa skydd öppnas (se följande bild).

  Pausa skyddet

  Fönstret Pausa skydd

 2. I fönstret Pausa skydd, ange efter vilket tidsintervall skyddet ska återupptas:
  • Pausa i – skyddet aktiveras när tidsintervallet, som väljs från listrutan, löpt ut.
  • Pausa till omstart av programmet – skyddet aktiveras när programmet startas igen eller operativsystemet har startats om (om programmet startas automatisk vid start).
  • Pausa – skyddet återupptas inte förrän du själv beslutar att återaktivera det.
 3. Klicka på knappen Pausa skydd och bekräfta ditt val i fönstret som öppnas.

Återaktivera datorns skydd

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.