Støtteregler for Kaspersky Software

Oppdatert 7. april 2022

Støttereglene (heretter kalt "regler") for Kaspersky-programvare (heretter kalt "programvare") beskriver Teknisk støtte/kundeservice (heretter kalt "støtte") som Kaspersky gir sine brukere. Kaspersky forbeholder seg retten til å endre disse reglene og vil publisere den oppdaterte versjonen på https://support.kaspersky.com/.

 • 2.1. Alle brukere har tilgang til:
  • Kunnskapsbase:
   • For programvare for hjem-og mobile enheter, se her.
   • For programvare for foretak, se her.
  • Støtte fra Forum eksperter. Forum er en nettside der støtte blir gitt av brukere. Kaspersky tilbyr denne plattformen for kommunikasjon og kunnskapsdeling mellom eksperter og brukere, men garanterer ikke at alle forespørsler publisert på nettstedet blir løst.
  • Kaspersky Online Courses. Dette er et nettsted der du kan få opplæring på nettet.
 • 2.2. Arbeidstiden til Kaspersky tekniske støtte/kundeservice avhenger av applikasjonstypen (for hjemme- og mobilenheter og bedrifter) og landet.
 • 2.3. Når brukeren oppretter en forespørsel, bør den beskrives så detaljert som mulig etter prinsippet om «ett problem – én forespørsel». Hvis det er flere problemer, bør brukeren opprette en separat forespørsel for hvert enkelt problem.
 • 2.4. Når brukerne oppretter en forespørsel til teknisk støtte for bedrifter, må det være en gyldig lisens i Kaspersky CompanyAccount. Ellers kan teknisk støtte være begrenset.

Listen over støttet programvare:

 • 3.1. For hjem-og mobile enheter, se her.
 • 3.2. For foretak, se her.

Kaspersky Teknisk støtte/kundeservice gjør sitt ytterste for å tilby kvalitetstøtte innen rimelig tid, avhengig av forespørselens art. Forpliktelser til å svare innen en bestemt periode kan bare tilbys som en del av betalt tjeneste.

For noen programvare kan vilkårene for brukerstøtten avvike fra de vanlige. Vilkår og betingelser er tilgjengelige her.

 • 4.1. Standard støtte inkluderer følgende:
  • 4.1.1. Behandler forespørsler relatert til programvarefeil og regelmessige databaseoppdateringer
  • 4.1.2. Behandle forespørsler relatert til skadelig programvare:
   • a) Falske positive ved programvare
   • b) Uoppdaget skadelig programvare
   • c) Anbefalinger for desinfisering av datamaskiner som er infisert med skadelig programvare
  • 4.1.3. Hjelp med å gjenopprette informasjon om en tapt eller skadet lisens (hvis mulig)
  • 4.1.4. Konsultasjoner om følgende spørsmål:
   • a) Hvordan og hvor du kan laste ned programvaren
   • b) Hvor du kan finne informasjon om programvaren. For eksempel brukerveiledninger og opplæringsmateriell.
   • c) Hvordan bruke nettbaserte tjenester: My Kaspersky or CompanyAccount
 • 4.2. Standard støtte inkluderer ikke følgende:
  • 4.2.1. Utvikling av ny programvarefunksjonalitet på forespørsel fra en bruker
  • 4.2.2. Forbedre ytelsen til og konfigurere brukerens enhet
  • 4.2.3. Desinfisering av datamaskiner som er infisert med skadelig programvare (inkludert avbøtende effekter av slik infeksjon) av spesialister på Teknisk støtte/kundeservice
  • 4.2.4. Beskrivelse av skadelig programvare
  • 4.2.5. Støtte på stedet og eksterne støtteøkter (kan kjøpes som en tilleggstjeneste i Kaspersky Professional Services)
  • 4.2.6. Hjelpe en bruker på telefonen eller via nettprat, og samle inn data for å analysere og/eller gi anbefalinger
  • 4.2.7. Spørsmål om tredjeparts programmer og/eller operativsystemer
  • 4.2.8. Bruk av tredjeparts oppdateringer for operativsystemerog programmer for å reparere sårbarheter
  • 4.2.9. Integrering av Kaspersky-programvare med tredjeparts programvare
  • 4.2.10. Konfigurering og kontroll av programvare fra spesialister fra Teknisk støtte/kundeservice og råd om konfigurering av nettverkssikkerhet (kan kjøpes som en tilleggstjeneste i Kaspersky Professional Services)
  • 4.2.11. Opplæring i programvare
  • 4.2.12. Demonstrasjon, distribusjon og konfigurering av programvare (kan kjøpes som tilleggstjeneste i Kaspersky Professional Services)
  • 4.2.13. Analyse og innhenting av en offisiell mening om årsakene til en teknisk feil
  • 4.2.14. Analysering og undersøking av årsakene til hendelser som følge av infeksjon med skadelig programvare (kan kjøpes som tilleggstjeneste i Kaspersky Incident Response)
 • 4.3. Kaspersky gir ikke støtte i følgende tilfeller:
  • 4.3.1. Maskinvare- og / eller plattformspesifikk programvare oppfyller ikke systemkravene for programvare.
  • 4.3.2. Programvareversjonen støttes ikke lenger (fornyelse av støtte kan kjøpes på forespørsel)
 • 4.4. Kaspersky garanterer ikke vellykket installasjon, stabil programvaredrift og løsning av problemer i følgende tilfeller:
  • 4.4.1. Installasjonen utføres på en infisert enhet.
  • 4.4.2. Kaspersky Software er installert i et blandet miljø sammen med andre inkompatible applikasjoner.
  • 4.4.3. Programvareavbrudd skyldes maskinvareproblemer.
  • 4.4.4. Programvareavbrudd er forårsaket av inkompatible versjoner av plattformspesifikk programvare.
  • 4.4.5. Brukeren kan ikke eller nekter å gi Kaspersky Teknisk støtte/kundeservice den informasjonen som er nødvendig for å reprodusere, analysere og behandle det spesifikke problemet.
  • 4.4.6. Problemet oppstod på grunn av feil bruk eller tilsidesettelse av instruksjonene gitt av Kaspersky Teknisk støtte/kundeservice eller Kaspersky-dokumentasjon.
 • 4.5. Kaspersky gir støtte under følgende forhold:
  • a) All kommersiell og freeemium programvare for hjem- og mobile enheter støttes uavhengig av lisensstatus.
  • b) Det kreves en gyldig lisens for støtte av all kommersiell programvare for små, mellomstore og store bedrifter.

Noen tjenester som ikke er inkludert i standardstøtte, kan bli tilbudt som en del av betalte tjenester.

Kaspersky tilbyr profesjonelle tjenester og premiumstøtte. De beste ekspertene til Kaspersky vil hjelpe deg med alle oppgaver og vanskeligheter du kan komme over når du bruker sikkerhetsløsninger.

Detaljert informasjon om profesjonelle tjenester er tilgjengelig her.

Detaljert informasjon om premium støtte er tilgjengelig her.

Tilgjengeligheten og innholdet av betalte tjenester varierer etter region og lokale tjenesteleverandører.

Kaspersky garanterer levering av Teknisk støtte/kundeservice for programvaren i samsvar med sluttbrukerlisensavtalen ("avtalen") og disse reglene.

Kaspersky Teknisk støtte/kundeservice kan be brukeren om å bruke flere Kaspersky-verktøy (programvareverktøy) hvis dette anses nødvendig for å håndtere en forespørsel.

Etter å ha behandlet en forespørsel og med jevne mellomrom, har Kaspersky rett til å be brukeren om tilbakemelding på tjenestens kvalitet.

Når du kommuniserer med Teknisk støtte/kundeservice, må brukeren gi Kaspersky svar i rett tid, informasjon om den kjøpte lisensen og all informasjon som er med rimelighet er nødvendig for å behandle forespørselen riktig.

Hvis brukeren ønsker å sende tilbakemelding om teknisk støtte/kundeservice:

 • 7.1. For hjemme- og mobilprogramvare, ved å velge tilbakemeldingsforespørsel i skjemaet via en praktisk kommunikasjonskanal.v
 • 7.2. For bedriftprogramvare, via den dedikerte delen i CompanyAccount.