Utwórz hasło główne

11 października 2023

ID 85218

Kaspersky Password Manager korzysta z hasła głównego do ochrony danych. Podczas pierwszego uruchomienia Kaspersky Password Manager należy utworzyć hasło główne. Nie używaj hasła, które łatwo odgadnąć (np. opartego na nazwiskach, imionach lub datach urodzenia). Aby utworzyć silne hasło, użyj wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Maksymalna długość hasła głównego to 64 znaki.

Wprowadzasz hasło główne, aby odblokować magazyn.

Dostęp do magazynu jest niemożliwy bez hasła głównego. Jeśli zgubisz hasło główne, dostęp do danych w magazynie nie będzie możliwy.

W trakcie uruchamiania Kaspersky Password Manager aplikacja wyświetla powiadomienie, aby:

  • Utworzyć hasło główne do magazynu, jeśli jest to pierwsze użycie Kaspersky Password Manager.
  • Wprowadzić bieżące hasło główne, jeśli wcześniej utworzono hasło główne i używano Kaspersky Password Manager.

Utwórz hasło główne

Zobacz również

Zmień hasło główne

Co należy zrobić, gdy użytkownik zapomni hasło główne?

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.