Skapa huvudlösenordet

11 oktober 2023

ID 85218

Kaspersky Password Manager använder huvudlösenordet till att skydda dina data. När du startar Kaspersky Password Manager för första gången måste du skapa ett huvudlösenord. Använd inte ett lösenord som är lätt att gissa (till exempel efternamn, förnamn eller födelsedatum). Skapa ett starkt lösenord med stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Den maximala längden på ett huvudlösenord är 64 tecken.

Du anger huvudlösenordet för att läsa upp valvet.

Du kan inte öppna valvet utan huvudlösenordet. Om du tappar bort huvudlösenordet förlorar du även tillgång till alla dina data i valvet.

När Kaspersky Password Manager startas uppmanas du att:

  • Skapa ett huvudlösenord för valvet, om det är första gången du använder Kaspersky Password Manager.
  • Fylla i det aktuella huvudlösenordet, om du har skapat ett huvudlösenord och använt Kaspersky Password Manager tidigare.

Skapa ett huvudlösenord

Se även

Ändra huvudlösenordet

Vad du gör om du har glömt huvudlösenordet

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.