Wyłączanie trybu Zaufane aplikacje

16 września 2019

ID 81924

W celu wyłączenia trybu Zaufane aplikacje:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W dolnej części otwartego okna kliknij przycisk Więcej narzędzi.

    Zostanie otwarte okno Narzędzia.

  3. Przejdź do sekcji Zarządzanie aplikacjami.
  4. Kliknij odnośnik Tryb Zaufane aplikacje, aby otworzyć okno Tryb Zaufane aplikacje.
  5. W dolnej części okna, w sekcji Tryb Zaufane aplikacje jest włączony kliknij odnośnik Wyłącz.

Tryb Zaufane aplikacje jest teraz wyłączony.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.