วิธีการปิดใช้งานโหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้

16 กันยายน 2562

ID 81924

การปิดใช้โหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

    หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

  3. ไปที่ส่วน จัดการแอปพลิเคชัน
  4. คลิกลิงก์ โหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้ เพื่อเปิดหน้าต่าง โหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้
  5. ด้านล่างของหน้าต่าง ในส่วน โหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้ถูกเปิดใช้งาน ให้คลิกลิงก์ ปิดใช้

โหมดแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้ถูกปิดใช้แล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง