Kako da isključite datoteku, fasciklu ili tip pretnje iz analiziranja

3. oktobar 2023.

ID 227390

Da biste isključili datoteku, fasciklu ili tip pretnje iz analiziranja:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Pođite u Postavke bezbednostiIzuzeci i akcije nad otkrivenim objektima.
 4. Kliknite na vezu Upravljanje izuzecima da biste otvorili prozor Izuzeci.
 5. Kliknite na dugme Dodaj.
 6. Dodajte izuzetak na jedan od sledećih načina:
  • Kliknite na Potraži i izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da isključite iz analiziranja. Kliknite na dugme Izaberite.
  • U polju Datoteka ili fascikla unesite puno ime ili masku datoteke ili fascikle.
  • U polju Objekat unesite puno ime ili masku tipa pretnje u skladu sa Kaspersky klasifikacijom otkrivenih objekata.
  • Ukoliko popunite oba polja, Datoteka ili fascikla i Objekat, data datoteka ili fascikla neće biti analizirana na određeni tip pretnje.
  • U polju Heš datoteke unesite heš ukoliko želite da datoteke budu isključene iz analiziranja na osnovu njihovih heš oznaka.
 7. Poništite polja za komponente zaštite na koje pravilo za izuzetak ne sme da se primeni. Po želji unesite komentar.
 8. Izaberite status Aktivno za pravilo i kliknite na Dodaj.

Određeni objekti su isključeni iz analiziranja.

Više informacija u vezi sa postavkama, pronađite u prozoru Izuzeci i akcije nad otkrivenim objektima

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.