Exkludera en fil, en mapp eller ett hot från genomsökning

3 oktober 2023

ID 227390

Exkludera en fil, en mapp eller ett hot från genomsökning:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

  Detta öppnar fönstret Inställningar.

 3. Gå till SäkerhetsinställningarUndantag ocvh åtgärder om objektdetektering.
 4. Klicka på länken Hantera undantag så att fönstret Undantag öppnas.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
 6. Lägg till ett undantag på ett av följande sätt:
  • Klicka på Bläddra och välj den mapp eller fil som du vill exkludera från genomsökning. Klicka på knappen Välj.
  • I fältet Fil eller mapp anger du det fullständiga namnet eller masken för filen eller mappen.
  • I fältet Objekt anger du det fullständiga namnet eller masken för hot-typen enligt Kasperskys klassificering av det upptäckta objektet.
  • Om du fyller i båda fälten, Fil eller mapp och Objekt, genomsöks inte den angivna filen eller mappen med avseende på den angivna hot-typen.
  • I fältet Filhash anger du hash om du vill att filer ska exkluderas från genomsökning med avseende på hash.
 7. Rensa kryssrutorna för skyddskomponenter som undantagsregeln inte ska gälla för. Skriv en kommentar om du vill.
 8. Välj statusen Aktiv för regeln och klicka på Lägg till.

Angivna objekt är exkluderade från genomsökning.

Mer information om inställningarna finns i fönstret Undantag ocvh åtgärder om objektdetektering

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.