Dodajte i uredite zapise

11. oktobar 2023.

ID 85106

Proširi sve | Skupi sve

Dodavanje zapisa iz glavnog prozora aplikacije

Uređivanje zapisa iz glavnog prozora aplikacije

Takođe iz pregledača možete da dodajete Web lokacije, adrese i platne kartice. Kada popunite Internet obrazac, Kaspersky Password Manager predlaže gde da sačuvate informacije iz obrasca.

Kaspersky Password Manager takođe traži od vas da ažurirate zapis, ukoliko:

  • Promenite ili zatražite novu lozinku za Web lokaciju.
  • Prijavite se na Web lokaciju novim akreditivima.
  • Unesete novo ime vlasnika kartice, datum isteka ili kôd za validaciju za ranije dodat broj platne kartice u Kaspersky Password Manager.

Kaspersky Password Manager automatski otkriva domen Web lokacije i traži od vas da navedete opseg autentifikacije. Možete da sačuvate jedan nalog za Web lokaciju i da ga koristite za prijavljivanje u svim poddomenima Web lokacije. Ukoliko koristite različite naloge za domen i poddomene drugog nivoa, možete ih sačuvati kao zasebne zapise.

Dodavanje zapisa iz prozora pregledača

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.