Thêm và chỉnh sửa các mục

11 Tháng Mười, 2023

ID 85106

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Thêm các mục từ cửa sổ chính của ứng dụng

Chỉnh sửa các mục từ cửa sổ chính của ứng dụng

Bạn cũng có thể thêm trang web, địa chỉ và thẻ ngân hàng từ trình duyệt của mình. Khi bạn điền vào một biểu mẫu trực tuyến, Kaspersky Password Manager sẽ đề xuất bạn lưu thông tin của biểu mẫu.

Kaspersky Password Manager cũng sẽ nhắc bạn cập nhật một mục nếu bạn:

  • Thay đổi hoặc khôi phục mật khẩu cho một trang web.
  • Đăng nhập vào một trang web bằng thông tin đăng nhập mới.
  • Nhập một tên chủ thẻ ngân hàng, ngày hết hạn hoặc mã xác thực mới cho một số thẻ ngân hàng đã được thêm từ trước vào Kaspersky Password Manager.

Kaspersky Password Manager sẽ tự động phát hiện cấp miền của trang web và nhắc bạn chỉ định phạm vi xác thực. Bạn có thể lưu một tài khoản cho một trang web và sử dụng nó để đăng nhập vào các miền con của trang web. Nếu bạn sử dụng các tài khoản khác cho một miền cấp hai và các miền con, bạn có thể lưu chúng thành các mục riêng.

Thêm các mục từ một cửa sổ trình duyệt

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.